berries

Milieuklasse van groente en fruit

De milieuklasse van groente en fruit geeft aan hoe milieuvriendelijk een product is, vergeleken met andere groente- en fruitproducten. In de kalender zijn per maand alle in Nederland geteelde producten opgenomen en de meest gangbare importproducten. De indeling in klassen (A - E) is gebaseerd op de meest voorkomende teeltmethode, de meest voorkomende transportwijze en het meest gebruikte verpakkingsmateriaal voor dat product uit dat land in die maand. Bij de Nederlandse kasgroenten tomaat, paprika, komkommer en aubergine is ook rekening gehouden met het nationaal aandeel aardwarmtegebruik en energiezuinige kasteelt.

Milieubelasting

Om de milieubelasting te bepalen is gebruik gemaakt van de wetenschappelijke methode ReCiPe 2.0. Hierin worden verschillende milieufactoren vergeleken en onderling opgeteld. Dat levert een milieuscore op. De gebruikte factoren zijn: gebruik van fossiele grondstoffen, bijdrage aan klimaatverandering, landgebruik en watergebruik. Bestrijdingsmiddelen kunnen we als factor niet meewegen omdat over buitenlandse teelt vaak onvoldoende betrouwbare informatie voorhanden is.

A

Milieuklasse

Dit zijn de meest milieuvriendelijke producten:

 • Veel groente en fruit van Nederlandse akkers.
 • Bepaalde akkerproducten van buiten Nederland, die per vrachtwagen of schip vervoerd zijn. Bijvoorbeeld: banaan uit Zuid Amerika, meloen, en ronde tomaat uit Spanje en Marokko, pompoen Zuid-Europa en broccoli en bloemkool uit Frankrijk.

 

B

Milieuklasse

Deze producten hebben een 2 keer zo hoge milieubelasting als de meest milieuvriendelijke producten:

 • Producten met een hóge opbrengst per hectare uit Nederlandse kassen mét milieubesparende maatregelen (WKK en/of aardwarmte). Bijvoorbeeld: vleestomaten, ronde tomaten en komkommer.
 • Bepaalde akkerproducten van buiten Nederland, die per vrachtwagen of schip vervoerd zijn. Bijvoorbeeld: kiwi Nieuw Zeeland en Italië, aubergine en mandarijn uit Spanje en sperziebonen uit Senegal.

 

C

Milieuklasse

Deze product zijn 4 maal zo milieubelastend als de meest milieuvriendelijke producten:

 • Producten met een hóge opbrengst per hectare uit Nederlandse kassen zónder milieubesparende maatregelen (WKK en/of duurzame energie).
 • Producten met een relatief láge opbrengst per hectare uit Nederlandse kassen mét milieubesparende maatregelen (WKK en/of aardwarmte).
 • Kwetsbaar Nederlands en Europees vollegrondsfruit in kleine plastic bakjes (Bijvoorbeeld: zomerse bramen en frambozen).
 • Minder milieuvriendelijke akkerproducten (bijvoorbeeld lage opbrengst per hectare of hoog watergebruik in droge gebieden) die over de weg vervoerd worden, en sommige van de producten die per schip binnenkomen.

 

D

Milieuklasse

Deze producten hebben een 8 keer zo hoge milieubelasting als de meest milieuvriendelijke producten:

 • Ingevlogen producten uit niet al te verre landen als Israël en Egypte.
 • Producten met een relatief láge opbrengst per hectare uit Nederlandse kassen zónder milieubesparende maatregelen (WKK en/of aardwarmte).

 

E

Milieuklasse

Deze producten hebben een meer dan 8 keer zo hoge milieubelasting als de meest milieuvriendelijke producten:

 • Ingevlogen producten van ver (Oost-Afrika) of heel ver (Zuid- en Midden Amerika, Zuid Oost Azië en Nieuw Zeeland).
 • Zacht fruit uit de Nederlandse kas, bijvoorbeeld blauwe bessen in mei of frambozen in november. Ook kasproducten die extra belicht worden zodat ze ook hartje winter geoogst kunnen worden.

 

Kasteelt

De teelt van groenten of fruit in een verwarmde kas kost (per kilo product) gemiddeld meer energie dan de teelt buiten op de akker. Veel producten uit de kasteelt hebben daarom een hoge milieubelasting. Door energiemaatregelen in de Nederlandse kasteelt zijn er wel kasproducten als tomaat en komkommer met een goede milieuscore. In de toekomst kunnen dat er door nieuwe energiemaatregelen steeds meer worden.

Transport

Het vervoer van bederfelijke en kwetsbare producten van een ander continent naar Nederland gaat vaak per vliegtuig. Dat geldt voor asperges, peultjes, verse kruiden en zacht fruit. Dat veroorzaakt veel broeikasgassen. Transport per schip is veel milieuvriendelijker. Vervoer per schip kost per kilo product maar weinig energie. Daardoor kunnen milieuvriendelijk geteelde groenten en vruchten uit Zuid-Amerika die per schip naar Nederland komen toch in klasse A vallen. De milieubelasting van vervoer per vrachtwagen zit tussen die van het vliegtuig en het schip in.

Biologisch

Biologische teelt scoort op verschillende aspecten beter voor het milieu dan reguliere landbouw: kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn bijvoorbeeld verboden en op de akker is meer biodiversiteit. Aan de andere kant heeft biologische teelt vaak een lagere opbrengst. Daardoor is een groter landbouwareaal nodig. Dat gaat ten koste van de natuur. Over de vraag of biologische landbouw beter is voor het klimaat lopen de resultaten van onderzoeken uiteen. De Groente- en fruitkalender maakt daarom geen onderscheid tussen biologische en conventionele teelt. 

Keurmerken

Een aantal keurmerken stelt extra duurzaamheidseisen aan de productie van groente en fruit. Meer informatie: Europese groenten en fruit en tropische groenten en fruit.